jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Överklaga biståndsbeslut

Många av de kommunala biståndsbesluten går att över­klaga. När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Du överklagar beslutet genom att skriva till kommunstyrelsen och då tala om vad i beslutet som du tycker är felaktigt och varför. Om du tycker att det är svårt att skriva överklagan så kan du be handläggaren om hjälp. Överklagandet ska undertecknas och lämnas eller skickas till den nämnd eller handläggare som har fattat beslutet.

Efter att du överklagat ditt beslut konstateras det om det inkommit i tid eller inte. Om du inte överklagat beslutet inom tre (3) veckor avvisas överklagan. Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna skrivelsen. Ombudet ska då även sända in fullmakt i original samt sitt namn, adress och telefon­nummer för att styrka att han/hon agerar på ert uppdrag.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren, eller den instans som fattat beslutet, ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så sker detta och du får ett nytt besked om hur beslutet ändrats. Om beslutet ändras delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som ni inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar socialnämnden samtliga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Karlstad för beslut.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad