Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Överklaga biståndsbeslut

Många av de kommunala biståndsbesluten går att över­klaga. När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Du överklagar beslutet genom att skriva till kommunstyrelsen och då tala om vad i beslutet som du tycker är felaktigt och varför. Om du tycker att det är svårt att skriva överklagan så kan du be handläggaren om hjälp. Överklagandet ska du underteckna och sedan lämna eller skicka till den nämnd eller handläggare som har fattat beslutet.

Efter att du överklagat ditt beslut konstaterar vi om det inkommit i tid eller inte. Om du inte överklagat beslutet inom tre (3) veckor avvisar vi överklagan. Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna skrivelsen. Ombudet ska då även sända in fullmakt i original samt sitt namn, adress och telefon­nummer för att styrka att personen agerar på ert uppdrag.

Om överklagan inkommit i rätt tid omprövar handläggaren, eller den instans som fattat beslutet, ärendet och väger då in uppgifterna som du lämnat i överklagan.

Om handläggaren/instansen finner anledning att ändra beslutet så får du ett nytt besked om hur vi har ändrat beslutet. Om vi ändrar beslutet delvis så kan det innebära att du fortsatt vill överklaga den del av beslutet som du inte kom överens om.

Om handläggaren inte finner skäl att ändra sitt ursprungsbeslut, trots din överklagan, skickar socialnämnden samtliga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten i Karlstad för beslut.

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad