Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunala pensionärsrådet KPR

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för pensionärsorganisationerna och kommunstyrelsen. KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KPR har fyra sammanträden per år tillsammans med handikapprådet (KHR)

Här finns protokollen för rådets möten.

Sammanträdesdatum 2024

22 februari, 25 april, 9 september och 21 november.

Rådets ordförande

Lars-Göran Zetterlund (C) Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se

Styrande dokument

Senast uppdaterad