Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Reningsverk, anläggningar

Kommunala reningsverk och anläggningar i Hällefors kommun.

Personekvivalent (pe.) är ett mått på den mängd syre som går åt för att bryta ner organiskt material. En personekvivalent motsvarar den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram löst syre per dygn under sju dygn.

Fjällbo

Dimensionering: 25 000 pe.

Process: Mekanisk, biologisk och kemisk rening

Område: Hällefors, Hammarn och Saxhyttan

Grythyttan

Dimensionering: 1 500 pe.

Process: Mekanisk, biologisk och kemisk rening

Område: Grythyttan

Älvestorp (tre anläggningar)

Process: Slamavskiljning och markbädd

Område: Älvestorp

Hjulsjö

Dimensionering: 175 pe.

Process: Slamavskiljning och infiltration

Område: Hjulsjö

Sävsjön

Dimensionering: 250 pe.

Process: Slamavskiljning och infiltration

Område: Sävsjön

Sikfors

Dimensionering: 150 pe.

Process: Slamavskiljning och infiltration

Område: Sikfors

Bredsjö

Dimensionering: 360 pe.

Process: Slamavskiljning och infiltration

Område: Bredsjö

Senast uppdaterad