jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Säkerhet och kris

Bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen är några exempel på sådant som kan orsaka kriser i samhället. Om det inträffar en extraordinär händelse eller en situation som innebär fara för allmän­heten så kan du följa händelse­utvecklingen under dessa sidor.

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den finns att ladda ner på flera olika språk.

Om krisen eller kriget kommer, MSB:S webbplats

Dokument

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsutvecklingschef
Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Martin Modig, kris- och beredskapssamordnare
Telefon: 0591-643 89
E-post: martin.modig@hellefors.se

Sidan är uppdaterad