jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Särskilda behov

Om en elev behöver stöd i skolan utöver det vanliga så finns det hjälp att få från bland annat elevhälsan. Rektorn ansvarar för stödinsatser.

Elevhälsan finns till för kommunens elever i grundskolan och gymnasieskolan som har speciella behov. De arbetar med råd, stöd och handledning kring elever i behov av särskilda insatser.

Information om elevhälsan

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsningstjänsten erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla.

Mer information om digital bokhylla

I de fall utredningen visar att en elev har behov av stöd som inte kan tillgodose eleven inom ramen för det dagliga arbetet ska ett åtgärdsprogram bli utarbetad.

I åtgärds­programmet ska det stå vilket stöd eleven behöver och hur skolan ska utforma och genomföra det. Det ska också stå vem eller vilka som är ansvariga för stödet och hur skolan tänker följa upp att stödet fungerar.

Elever och vårdnads­havare ska få möjlighet att delta när åtgärds­programmet blir till.

Samtliga beslut kan du överklaga till Skolväsendets överklagande­nämnd.

Kontakt

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Sofie Vilhelmsson, kurator
Telefon: 070- 666 41 64
E-post: sofie.vilhelmsson@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@hellefors.se

Klockarhagsskolan

Åk: F–4 Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Åk: F–6 Johanna Ringmyr, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
E-post: Johanna.Ringmyr@hellefors.se

Åk: F- 6 Anna Hult, kurator
Telefon: 0591-643 25
E-post: anna.hult@hellefors.se

Åk: 5–6 och år 7–9 Anna Gustafsson, skolsköterska
Telefon: 070-009 10 96
E-post: anna.gustafsson@hellefors.se

Åk: 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, kurator
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad