Hällefors kommuns logotyp
pihlskolans logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger
Hällefors kommuns logotyp
Träd i flera färger med texten Pihlskolan till höger

Sär­vux, Särskild utbildning för vuxna

Utbildningens mål är att vuxna med utvecklings­störning eller förvärvad hjärnskada ska få stöd och stimulans i sitt lärande. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens som vuxna behöver för att delta i arbetslivet och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling. Under­visningen är kostnadsfri.

 1. Från och med hösten det år du fyller 20 år.­
 2. Om du har en utvecklingsstörning.
 3. Om du är bosatt i Sverige.
 4. Om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan syftar till att ge.
 5. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 6. Om du inte har läst kursen förut.
 7. Om du har fått F eller IG i den kurs du söker.

Särskild utbildning för vuxna finns på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grund­läggande nivån. Det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.

 • Grundläggande nivå motsvarande anpassade grundskolan.
 • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på anpassade grundskolan.
 • Gymnasial nivå motsvarande anpassade gymnasieskolans nationella program.

Målgruppen är vuxna som saknar sådana kunskaper som man normalt kan uppnå i anpassade grundskolan. Kurserna läser man under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Betyg A–E ges efter avslutad kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Kontakta oss för att se vilka kurser som är aktuella för dig att studera.

Målgruppen är vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Utbildningen på gymnasial nivå är i form av kurser och även i form av ett anpassat gymnasieskole­arbete.

Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav som inom anpassade gymnasieskolan, med undantag för ämnet idrott och hälsa som inte finns inom särskild utbildning för vuxna.

Betyg får du efter avslutad kurs. Du kan få A, B, C, D eller E där A är högsta betyg och E är lägsta betyg.

Du kan också få intyg som visar vad du har lärt dig på kursen.

Kontakta oss för att se vilka kurser som är aktuella för dig att studera. Kurserna ges i samarbete med andra kommuner i länet.

 • Att ge varje elev det stöd och stimulering som eleven behöver i sitt lärande.
 • Att ge de kunskaper och den kompetens som är nödvändig för att eleven aktivt ska kunna delta i såväl samhällslivet som arbetslivet.
 • Att främja elevens personliga utveckling.   

Kurserna under grundläggande- och gymnasial nivå läser man under två terminer med en möjlighet till förlängning vid behov.

Efter varje slutförd kurs får eleven ett skriftligt betyg A–E eller ett skriftligt intyg. Kurserna är minst två timmar per vecka och varje elev får en individuell studieplan.

Lärare och elev tar gemensamt fram kurserna i den individuella studieplanen utifrån vad eleven vill lära sig för att utveckla sig i sitt arbetsliv, sin fritid samt sin personliga utveckling.

Studievägledaren ansvarar för den allmänna informationen och om vägledning vid utbildning, studier och arbete. Detta sker i samråd med den studerande, representant från dagcenter (Galaxen) och boende samt skola. Studievägledaren ansvarar även för upprättandet av ansökningshandling och individuell studieplan.

Ansökan

Sidan är uppdaterad