Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Stöd till hot- och våldsutsatta

Det finns många olika möjligheter till hjälp, råd och stöd att få i Hällefors kommun för både barn och vuxna som är utsatta för hot och våld.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon närstående, till exempel en partner, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem.

Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad till olika sexuella handlingar.

I en akut situation ska du alltid ringa 112.

Viktiga telefonnummer

  • Bris, barnens hjälptelefon: 116 111.
  • Brottsofferjouren, telefon: 116 006.
  • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.
  • Kvinnojouren Karlskoga: 0586-395 00, 070-7733 880.
  • Polisen, telefon: 114 14.
  • Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10.
  • Örebro läns mansmottagning, telefon: 076-0140 534.

Ytterligare information

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad