Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Stöd vid kris, Posom

I Hällefors kommun finns en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Gruppen, eller delar av den, ska kunna utnyttjas vid olyckor, kriser och katastrofer och där det bedöms att behov av hjälp och stöd finns.

Gruppens uppgift är bland annat att försöka lindra i akuta situationer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa på lång sikt.

POSOM-gruppen består av en ledningsgrupp och till den knutna stödpersoner. I ledningsgruppen ingår representanter för bland annat kyrkan, räddningstjänsten, polisen, individ- och familjeomsorgen, elevhälsan samt vårdcentralen.

POSOM kan bara aktiveras av kommunchef, räddningsledare eller polis.

Kontakt

Linda K. Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Senast uppdaterad