Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Temperaturer och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det naturligtvis viktigt med en bra inomhusmiljö. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa. Lufttemperatur För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på mellan 20°C och 24°C. Lufttemperaturen i en bostad bedöms vara en olägenhet för människors hälsa om den understiger 18°C eller överstiger 28°C. I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20°C. Vid en lufttemperatur på 20°C bör golvtemperaturen inte understiga 16°C. Drag Drag är detsamma som en lokal nedkylning av kroppen och är en vanlig orsak till obehag. Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag, så kallat strålningsdrag. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret. Luftfuktighet Människan trivs bäst vid en relativ luftfuktighet på 40-60%. Undersökningar har dock visat att många hus har låg relativ luftfuktighet. Det beror ofta på att vi ventilerar för mycket på vintern. När kall luft utomhus tas in och värms upp till rumstemperatur blir den mycket torr. Minskad luftomsättning vintertid liksom sänkt inomhustemperatur ökar den relativa luftfuktigheten. Problem med temperatur och drag i bostaden Om du hyr bostad och har problem med inomhusklimatet bör du kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Du som bor i bostadsrätt bör istället kontakta styrelsen. Om inga undersökningar eller åtgärder görs har du möjlighet att vända dig till Samhällsbyggnad Bergslagen som är tillsynsmyndighet för frågor där "risk för olägenhet för människors hälsa föreligger" (Miljöbalken 9 kap. 3§). Relaterad information Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad