Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Trafikplanering och säkerhet

Samhällsbyggnads­förvaltningen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger. Vägar som inte staten eller kommunen underhåller så kallade enskilda vägar sköter lokala vägföreningar och samfälligheter.

Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Samhällsbyggnad återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele, vatten och avlopp. De står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar.

Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Du som är väghållare för en enskild väg inom Hällefors kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad