jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Säkerhet och trafik

Trafikenheten på Samhällsbyggnad Bergslagen arbetar på uppdrag av Hällefors för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.

vid resecentrum avsmalning av vägen, övergångsställe

Stationsvägen vid resecentrum

Cirkulationsplatser och fartdämpande hinder

Några av de åtgärder som används är, 30 km/h, cirkulationsplatser och fartdämpande hinder som exempelvis byglar och avsmalningar med genomsikt.

Fri sikt vid din tomt

För att få en säker trafikmiljö måste häckar och träd vid gator och gångbanor klippas.

Som fastighetsägare har du ansvar för att sopa, sanda och skotta utanför din fastighet. Fastighetsägaren ansvarar också för att snövallar är borttagna så post kan lämnas och sopor hämtas.

Du har även ansvar för att träd och häckar som finns i anknytning till din fastighet inte skymmer sikten för varken fordonsförare eller fotgängare.

I broschyren "Klipp häcken!" får du information om tryggare trafikmiljö.

Broschyren Klipp häcken Pdf, 823.1 kB.

Sidan är uppdaterad