Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Vad gör kommunen

Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Några av de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Enligt lag är kommunen skyldig att erbjuda vissa verksamheter. Medans andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

 1. Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 2. Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 3. Kommunal vuxenutbildning
 4. Svenska för invandrare
 5. Socialtjänst, individ- och familjeomsorg
 6. Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 7. Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 8. Bibliotek
 9. Bostadsförsörjning
 10. Stadsplanering och byggfrågor
 11. Hälso- och miljöskydd
 12. Renhållning och avfallshantering
 13. Räddningstjänst
 14. Vatten och avlopp
 15. Krisberedskap
 16. Kollektivtrafik tillsammans med regionen

 1. Byggande av bostäder
 2. Kultur, bortsett från biblioteken
 3. Fritidsverksamhet
 4. Öppen förskola
 5. Sysselsättning
 6. Näringslivsutveckling

Kommunens verksamhet styrs av lagar som är stiftade av Sveriges riksdag.

Ytterligare information om lagar som styr kommunen

Senast uppdaterad