jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Vatten och avlopp

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vatten och avlopp, samt för att distribuera och producera dricksvatten av godkänd kvalitet och för att avleda och rena avloppsvatten inom givna gränsvärden. Rent vatten varje dag Vi producerar varje dag 13 miljoner liter vatten i de 25 vattenverk som finns i vårt område. De flesta av verken tar sitt vatten från grundvattentäkter djupt ned i berggrunden. Vattnet i vårt område är redan så rent att det i de flesta fall knappt behöver någon behandling alls. Med ett gemensamt övervakningssystem kontrolleras över trehundra anläggningar, allt från vattentorn till små pumpstationer. Sköt om ditt avlopp Inom vårt område har vi 29 reningsanläggningar som tar hand om ditt avloppsvatten. Där renas det i olika steg för att så småningom åter släppas ut i våra vattendrag. Vi måste alla hjälpas åt för att minska påverkan på miljön. Hur effektiv vår rening än är, så kan vi inte få bort allt. Därför är det viktigt att se till så bara det som ska i avloppet hamnar där. En enkel regel, spola bara: kiss bajs toapapper. Spola inte ner: Läkemedelsrester, p-piller eller andra mediciner. Färger, lacknafta, olja, eller andra kemikalier. Bindor, tamponger, tops, snus, cigarettfimpar eller kondomer. Vissa konstnärsfärger innehåller mycket farligt kadmium. Skölj inte penslarna i vatten! Använd helst kadmiumfria färger. De hushåll som har egen vattenbrunn och enskilt avlopp ansvarar själva för vattenkvaliteten i brunnen och att avloppet fungerar som det ska. Slamtömning av brunnar till enskilda avlopp och avgifter för slamtömning sköts av Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnad Bergslagen. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 Mejla servicecenter@sb-bergslagen.se Vatten och avlopp - Samhällsbyggnad Bergslagen Taxor och avgifter för vatten och avlopp - Samhällsbyggnad Bergslagen

Sidan är uppdaterad