hellefors.se

Information: Covid-19

Efter att under våren ha haft distansundervisning återgår nu gymnasieskolan till ordinarie undervisning på skolan. När det gäller vuxenutbildningen kommer en del kurser fortfarande att vara på distans och en del på plats på skolan för att vi ska minska antalet elever på plats.

På skolan arbetar vi förebyggande utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning. Bl a uppmanar vi elever och personal att hålla avstånd, att vistas utomhus på raster och att tvätta händerna ofta. Vi torkar av bänkar i klassrummet efter varje lektion.

Läs mer