jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Registrering och kontroll av livsmedelsföretag

Registrering och kontroll av livsmedelsföretag Grunden i livsmedelslagstiftningen är att den som erbjuder konsumenter livsmedel också ansvarar för att dessa livsmedel är säkra och rätt märkta. Tänk på att även annat än mat räknas till livsmedel, som till exempel snacks, snus och dricksvatten. Offentlig kontroll I kommunen är det Miljökontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen som kontrollerar att livsmedelsföretagare följer lagens regler. Det är dock alltid du som är ansvarig för en livsmedelsverksamhet som har hela ansvaret för att tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenterna. Vi riskklassar din verksamhet Från och med 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar vi därför om alla befintliga verksamheter. För dig som driver en livsmedelsverksamhet betyder det att vi kommer att begära in uppgifter om din verksamhet för att kunna riskklassa verksamheten enligt det nya systemet. Det finns en e-tjänst där du kan fylla i dina uppgifter. Beslut om din nya riskklassning skickas i slutet av 2023 och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som säger hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under fem år. E-tjänst Anmäl riskklassning Anmälan av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning Om du vill starta en livsmedelsverksamhet eller dricksvattenanläggning ska du registrera den hos Samhällsbyggnad Bergslagen. Din verksamhet får starta två veckor efter att din registrering kommit in till oss. Om du startar din verksamhet utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgift. Om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal kan du behöva ansöka om bygglov. Blankett för registrering av livsmedelsverksamhet Blankett för registrering av dricksvattenanläggning För att verksamheten ska räknas som ett livsmedelsföretag ska den ske regelbundet och organiserat. Om du är osäker på ifall din verksamhet räknas som livsmedelsföretag kan du kontakta oss på Samhällsbyggnad Bergslagen. Kontaktuppgifter finner du längst ned på denna sida. Exempel på livsmedelsverksamheter Servering av mat och dryck, såsom restaurang, pizzeria, café eller skolkök. Försäljning av mat och dryck, såsom livsmedelsbutik, gårdsbutik, glasskiosk, apotek eller torghandel. Tillverkning av livsmedel, oavsett om detta sker industriellt eller hantverksmässigt, såsom bageri, charkuteri, konfektyrtillverkning, bryggeri eller konditori. Distribution av livsmedel, såsom partihandel, lagring och transport. Distansförsäljning av mat och dryck via exempelvis en hemsida. Dricksvattenanläggning som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en kommersiell eller offentlig verksamhet. Kontroll av verksamheten När din verksamhet är registrerad kommer vi från Samhällsbyggnad Bergslagen att kontakta dig för att boka en första inspektion. Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverkets webbplats: Så kontrolleras ditt företag Livsmedelsverkets webbplats: Lokaler, hantering och hygien Avgifter för livsmedelskontroll Avgiften för registrering av livsmedelsverksamhet är 2 330 kronor. Avgiften tas utför handläggning av ärendet. När din verksamhet är registrerad betalar du en avgift efter varje livsmedelskontroll som Samhällsbyggnad Bergslagen genomför. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid kontrollen tar. Taxan för livsmedelstillsyn är 1 165 kr/timme. Om vi hittar brister vid kontrollen av din livsmedelverksamhet kommer bristerna att följas upp med en extra kontroll. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll. Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra Om du ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att du informerar oss på Samhällsbyggnad Bergslagen om detta innan ändringarna sker. Om livsmedelsföretaget byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om ditt livsmedelsföretag ska upphöra behöver du lämna in en anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.  Blankett för registrering/ändring av livsmedelsverksamhet Blankett för upphörande av livsmedelsverksamhet Slakterier, mejerier, rökerier med mera Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas av Livsmedelsverket innan de får starta. Kontakta Livsmedelsverket om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning. Försäljning av egna primärprodukter Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m. Livsmedelsverkets webbplats: Försäljning av små mängder primärprodukter till konsumenter Råd och stöd till företag Om du planerar att starta ett livsmedelsföretag finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. På verksamt.se kan du se vilka uppgifter du behöver lämna och vilka tillstånd du behöver söka innan du startar din verksamhet. Du kan även skicka in en intresseanmälan till företagslotsen. Företagslotsen är en kostnadsfri funktion som samordnar dina kontakter i kommunen och ser till att du får svar på dina frågor. Intresseanmälan till företagslotsen Det finns även möjlighet för registrerade livsmedelsföretagare att delta på informationsträffar som hålls digitalt via teams. Klicka på länken nedan för att läsa mer. Informationsträffar för livsmedelsföretagare Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad