Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kulturskolan inom grundskolan

I Kulturskolans uppdrag ingår det att ansvara för vissa ämnen i den obligatoriska undervisningen i kommunens grundskolor.

Skolföreställningar

Alla elever i grundskolan har rätt att ta del av en professionell föreställning varje år i Hällefors kommun. Eleverna får uppleva musik, dans och teater varvat under en treårsperiod.

Skolföreställningarna samordnas och köps in av Kulturskolan.

Dans årskurs 1

Genom lek, koreografi och eget skapande erbjuder vi eleverna möjlighet att pröva ett inlärnings- och uttryckssätt.

I dansen i skolan jobbar vi också med oss själva i relation till gruppen. En av dansens viktigaste uppgifter är att stimulera barnens nyfikenhet och lust att uttrycka sig.

Med estetiska lärprocesser möjliggör vi också för eleverna att tillgodogöra sig andra ämneskunskaper genom dans, såsom matte och svenska.

Teater årskurs 4

I årskurs 4 får eleverna möta teatern som uttrycksform och arbetsplats. I teaterämnet ges eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk på olika sätt: genom mötet med texten i form av manus, genom att de får titta på föreställningar och inte minst genom att de framför egna pjäser.

Pjäsarbetet utgår från dramaövningar och improvisationer för att så småningom leda fram till att eleverna får pröva hur det känns att stå på scen och att vara publik.

Kulturskoleverkstad för anpassad grundskola

Här får eleverna ta del av musik, dans, bild och form och teater. Grunden är relationsbyggande, där upprepningar och tydlighet ger den trygghet som behövs för utveckling.

I musik och dans jobbar vi mycket fysiskt med rytmer, rörelser, taktindelning, melodi, ackord, sång och inte minst gemensamt spelande och dansande där glädjen är grundstenen. I teater/drama så använder vi teaterlekar, övningar och improvisationer som metod. Vi gestaltar också sagor och tränar att kombinera text med estetiskt uttryck genom att läsa och träna in korta manus. Varje lektionstillfälle avslutas reflekterande och lugnande.

 

Senast uppdaterad

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

0591-641 00