Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Påverka framtiden som ung

Vill du påverka och ha inflytande över beslut som rör ditt liv? Du kan lyfta idéer som utvecklar kommunen genom att lämna in en medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Huvud i profil med en glödlampa som hjärna

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är lag i Sverige. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn rätt att bli behandlade med respekt och att få möjlighet att säga sin mening.

Senast uppdaterad