jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Belysning och broar

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för drift och underhåll av broar och gatubelysning i Hällefors kommun.

Bron över Klockarvägen och järnvägen

Prioriteringsordningen som normalt gäller för att åtgärda släckta ljuspunkter

Åtgärd omedelbart

  • Fel som utgör fara för liv eller egendom.
  • Fel på centrala styrsystem (stora områden svarta).

Åtgärd inom en arbetsdag

  • Mörkt centralområde.
  • Mörkt tunnelavsnitt.

Åtgärd inom tre arbetsdagar

  • Omfattande lampbortfall.
  • Mörk vägkorsning.
  • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats eller trappa.

Åtgärd inom 14 arbetsdagar

  • Fel som omfattar tre eller flera lampor i följd.

Åtgärd vid nästa ordinarie lampbyte

  • Enstaka lampor som inte är kritiska ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Belysningen ses över två gånger per år, på våren och hösten.

Kontakta Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

E-post

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Sidan är uppdaterad