Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Sverige­finnarnas dag

Sverige­finnarnas dag firas 24 februari. Denna dag flaggas det också med den sverige­finska flaggan framför kommunhuset.

Sverigefinskaflaggan - blått kors med gul ram och vit bakgrund

Dagen har firats sedan 2011 och 2012 beslutade Svenska Akademien att den 24 februari i Akademialmanackan ska anges som Sverigefinnarnas dag.

Beslutet grundar sig bland annat på att sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige. Antalet personer med finsk bakgrund i Sverige beräknas för närvarande till cirka 675 000 personer.

Att den 24 februari valts
för att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet beror på att det är folklivsforskaren Carl Axel Gottlunds födelsedag. Han levde mellan åren 1796 och 1875 och var finländsk folklorist och författare.

14,4 % av Hällefors befolkning har finsk anknytning enligt statistik från SCB december 2016.

Sverigefinnarna är en av de fem nationella minoriteterna i Sverige. Hällefors kommun är sedan den 1 januari 2012 förvaltningsområde för finska. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är kommunen skyldig att tillhandahålla bland annat barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Likaså ska finsktalande kunna få service på finska i olika ärenden hos kommunen. Den sverigefinska kulturen och det finska språket ska även annars lyftas fram och barns utveckling av en kulturell identitet och det egna språket ska främjas särskilt.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Senast uppdaterad