Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Avverkning av skog

På uppdrag av Hällefors kommun kommer Sveaskog påbörja avverkning av skog som är svårt angripen av granbarkborren under vecka 17.

Granbarkborren har angripit skog så svårt att den behöver avverkas. Sveaskog har fått i uppdrag att avverka skogen och de planerar starta avverkningen under vecka 17.

Hur görs avverkningen?

Avverkningen kommer utförs med hänsyn till vatten-, natur- och kulturvärden. Det finns en stor mängd döda granar på området som ska avverkas och en del av dessa kommer att huggas ner och läggas kvar i skogen. Det kommer även att lämnas kvar ett antal höga stubbar på en höjd av cirka 2 meter. Vid avverkningen kommer Sveaskog att undvika att köra på stigar, men om de behöver korsa en stig försöker de skydda stigen så gott det går. Sveaskog kommer att ta bort ris efter utfört arbete för att skogen ska vara lättframkomlig.

Besöker du skogen under tiden avverkningen pågår, tänk på att hålla minst 90 meters säkerhetsavstånd till arbetande skogsmaskiner.

Vad händer efter avverkningen?

Efter avverkningen kommer marken under hösten 2024 att markberedas som förberedelse inför plantering våren 2025. Ett blandbestånd av gran och lärk kommer att planteras. Lärken som fäller sina barr på hösten har vackra blomknoppar på våren. Kärnvirke från lärk har stor motståndskraft mot röta och är ett bra alternativ till tryckimpregnerat virke.

Vid frågor eller synpunkter kontakta:

Hillevi Ericsson
Virkesköpare Sveaskog
010-544 9942, hillevi.ericsson@sveaskog.se

Jessica Nilsson
Verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling, Hällefors Kommun
0591-64130, jessica.nilsson@hellefors.se

Ulf Skog
T.F. samhällsutvecklingschef Hällefors Kommun
0591-64108, ulf.skog@hellefors.se

kartbild som visar vilket område där skog kommer avverkas

Område där skog kommer avverkas.