Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Nya regler för valborgsmässoelden

Du behöver söka dispens från kommunen om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld.

Enligt ett nytt avfallsdirektiv från EU behöver du ansöka om dispens från kommunen om du vill arrangera ett valborgsmässofirande med brasa. Den nya lagstiftningen gäller från 1 januari 2024.

Så här söker du dispens för att elda på valborg

Din ansökan ska innehålla följande information:

  1. Kontaktuppgifter på den som söker dispens.
  2. Adress och plats för där du ska elda.
  3. Dag och tidpunkt du ska elda (starttid och sluttid).
  4. Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
  5. Vilka säkerhetsåtgärder som kommer genomföras för att skydda miljön och människors hälsa.

Du skickar din ansökan via e-post till samhallsbyggnad@lindesberg.se

Det här behöver du också tänka på

  • Du behöver markägarens tillstånd för att anordna en valborgsmässoeld.
  • För att anordna en valborgsmässoeld bör du ta reda på om du behöver söka tillstånd hos polisen. Kontakta Polisen på telefon 114 14 eller ansök om tillstånd för allmän sammankomst på Polisens webbplats
  • Du får bara elda kvistar, grenar och löv.
  • Kontrollera att det inte är eldningsförbud innan du tänder valborgsmässoelden.

Mer information om att elda utomhus

Har du frågor?

Kontakta Samhällsbyggnsadförvaltningen:

E:post: Samhallsbyggnad@lindesberg.se
Tfn: 0581-55 00 40

 


valborgsmässoeld med människor framför