Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Beredningar och utskott

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning och till kommunstyrelsen finns en ekonomi­beredning. Det är även två utskott som arbetar under kommunstyrelsen – allmänna utskottet och välfärds­utskottet.

Kommunfullmäktige utser en kommunal val­beredning. Deras uppgift är att förbereda de val av ledamöter till styrelser, nämnder och utskott som ska göras av kommunfullmäktige. Ledamöter för mandatperioden 2022–2026

Ledamöter ordinarie

 1. Ulrika Jonsson (M) ordförande grythyttan@direkten.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) vice ordförande allan.myrtenkvist@hellefors.se
 3. Madelene Jönsson (SD) Madelene.jonsson@sd.se
 4. Jacob Neerings (M) jaco@neerings.se
 5. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 6. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 7. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 8. Lars-Göran Zetterlund (C) Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se

Ledamöter ersättare

 1. Gabriella Rönn Larsson (SD) gabriella.rlarsson@gmail.com
 2. Lotta Anderberg(M) lotta.anderberg@telia.com
 3. Sten Walegren (GL) sten.walegren@gmail.com
 4. Susanne Grundström (S) kolugnsusanne@gmail.com
 5. Bo Werner (V) bowerner99@gmail.com
 6. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Ekonomi­beredningen ansvarar för beredning av de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta, såsom budget, bokslut och delårsrapporter. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026.

Ledamöter ordinarie

 1. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se
 2. Lars-Göran Zetterlund (C) Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se
 3. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 4. Allan Myrtenkvist (S) allan.myrtenkvist@hellefors.se
 5. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 6. Fredrik Dahlberg (SD) fredrik.dahlberg@sd.se

Ledamöter ersättare

 1. Per Karlsson (M) perkarlsson4@hotmail.com
 2. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com
 3. Sten Walegren (GL) sten.walegren@gmail.com
 4. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 5. Johan Stolpen (V) johan.stolpen@hellefors.se
 6. Madeleine Jönsson (SD) madelene.jonsson@sd.se

Allmänna utskottet ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom vissa av kommunstyrelsens ansvarsområden. Verksamheter som utskottet bevakar är bland annat utveckling, personal, IT, ekonomi, planering, information, administration och service till medborgarna. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Håkan Bergström (S) Hakan.Bergstrom@hellefors.se
 2. Allan Myrtenkvist (S) allan.myrtenkvist@hellefors.se
 3. Susanne Grundström (S) kolugnsusanne@gmail.com
 4. Lars-Göran Zetterlund (C) vice ordförande Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se
 5. Cecilia Albertsson (M) ordförande cecilia.albertsson@hellefors.se

Ledamöter ersättare

 1. Christer Olken (S) christer.olken@hellefors.se
 2. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com
 3. Sten Walegren (GL) sten.walegren@gmail.com
 4. Jacob Neerings (M) jaco@neerings.se
 5. Ulrika Jonsson (M) grythyttan@direkten.se

Välfärdsutskottet bereder och bevakar ärenden inom skolchefens och social­chefens verksamhetsområden inför kommunstyrelsen. Verksamheter inom dessa områden är bland annat förskola till och med gymnasieskola, måltidsverksamhet, vård, omsorg och arbetsmarknad. Ledamöter för mandatperioden 2023–2026.

Sammanträdestider

Ledamöter ordinarie

 1. Håkan Bergström (S) hokizen_7@hotmail.com
 2. Kent Grängstedt (S) kent@grangstedt.se
 3. Ulrika Jonsson (M) vice ordförande grythyttan@direkten.se
 4. Lars-Göran Zetterlund (C) ordförande LarsGoran.Zetterlund@hellefors.se
 5. Cecilia Albertsson (M) cecilia.albertsson@hellefors.se

Ledamöter ersättare

 1. Christina Kuurne (S) christinakuurne@hotmail.com
 2. Abdelmajid El Moussaoui (S) abdelmajid.elmoussaoui@hotmail.com
 3. Bo Werner (V) bowerner99@gmail.com
 4. Wilhelm Tham (GL) listeria@telia.com
 5. Margurite Vase (C) margeuritewase@hotmail.com

Vi publicerar protokoll från utskottens sammanträden. Utskottens möteshandlingar finns på utskottens läsplattor och det krävs inloggning för åtkomst till de handlingarna.

Allmänna utskottets och välfärdsutskottets protokoll

Senast uppdaterad