Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Centrala elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att kunna lära och prestera bra i skolan.

hjärta

Hos oss i Hällefors kommun består den centrala elevhälsan av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Målet för elevhälsan är att främja lärande och undanröja hinder för inlärning. Arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Den centrala elevhälsan arbetar i grund- och gymnasieskolan bland annat i elevhälsoteam, tillsammans med övrig skolpersonal.

All personal har tystnadsplikt.

Skolsköterskan tillhör EMI (Elevhälsans Medicinska Insats) och tillför medicinsk kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Skolsköterskan har bland annat lagstadgade uppgifter, som hälsosamtal och vaccinationer som en del av sina arbetsuppgifter. Skolsköterskan har även öppen mottagning för elever och möjlighet till tidsbokning finns.

Kuratorn tillför psykosocial kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet.

Till kuratorn kan elever och vårdnadshavare vända sig om det finns behov av stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar. Kuratorn genomför psykosociala utredningar vid behov.

Kuratorn samverkar med andra instanser som t.ex. socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri.

Specialpedagogen tillför specialpedagogisk kompetens, som ett stöd i det pedagogiska arbetet, samt arbetar med pedagogiska kartläggningar och utredningar.

Specialpedagogen samarbetar bland annat med externa instanser, som barn- och ungdomspsykiatri, logopedi samt Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Psykologen ger konsultation och handledning till skolans personal, samt ger stöd, råd och vägledning till vårdnadshavare.

Psykologen arbetar med utvecklings- och begåvningsbedömningar.

För kontakt med psykologen, kontakta enhetschef för den centrala elevhälsan.

Tid hos läkaren bokas via skolsköterska, efter bedömning av elevens behov.

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård eller det bemötande eleven fått hos skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog eller skolläkare, kan du vända dig till elevhälsoenhetens verksamhetschef Annica Ringmyr.

E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

Dina synpunkter är alltid värdefulla.

Kontakt

Linda Kjellberg Geschwind, verksamhetschef för elevhälsan och kurator
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, verksamhetschef för elevhälsan och kurator
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@hellefors.se

Klockarhagsskolan

År F–3 Maria Ståhl, skolsköterska
Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

År F–6 Johanna Ringmyr, specialpedagog
Telefon: 0591-641 87
E-post: Johanna.Ringmyr@hellefors.se

År F- 6 Anna Hult, kurator
Telefon: 0591-643 25
E-post: anna.hult@hellefors.se

År 4–6 och år 7–9 Anna Gustafsson, skolsköterska
Telefon: 070-009 10 96
E-post: anna.gustafsson@hellefors.se

År 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, verksamhetschef för elevhälsan och kurator
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pihlskolan

Vid behov av skolsköterska kan du kontakta Linda.

Linda Kjellberg Geschwind, verksamhetschef för elevhälsan och kurator
Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad