Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Elevhälsa

Elevhälsan har förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan som sitt arbetsområde. Verksamheten är en stödfunktion som utifrån en samlad kompetens stödjer elever och skolan i arbetet kring barns och ungdomars hälsa och lärande.

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kuratorer och psykolog.

De som arbetar i elevhälsan är skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kuratorer och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och vårdnadshavare för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.

Inriktningen mot förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktig liksom stöd och handledning till personal.

Elevhälsan deltar vid regelbunden elevhälsoplanering (EHP) på samtliga skolor. Genom detta samarbete och samplanering utnyttjas skolans och Elevhälsans olika kompetenser på bästa sätt.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av skolans elevhälsa och omfattar tre skolsköterskor och en skolläkarkonsult.

EMI arbetar hälsofrämjande och förebyggande främst med

  1. hälsobesök och vaccinationer
  2. mottagningsarbete
  3. att stå för den medicinska kompetensen vid elevhälsoteamsmöten
  4. att bedriva arbetsmiljöarbete
  5. att tillsammans med barn och dennes vårdnadshavare samverka vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar.

Skolsköterskor och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt sekretesslagen, som är ett skydd för barn och vårdnadshavares integritet.

Kontakt

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se 

Grythyttans skola

Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

Klockarhagsskolan

År F–3 Maria Ståhl, skolsköterska Telefon: 0591-642 27
E-post: maria.stahl@hellefors.se

År F–6 Pia Bark Fahlén, specialpedagog Telefon: 0591-641 87
E-post: pia.bark@skola.hellefors.se

År F- 6 Anna Hult, kurator Telefon: 0591-643 25
E-post: anna.hult@hellefors.se

År 4–6 Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska Telefon: 0591-641 64
E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64 E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

År 7–9 Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Pihlskolan

Annica Ringmyr, verksamhetschef för elevhälsan och skolsköterska
Telefon: 0591-641 64 E-post: annica.ringmyr@hellefors.se

Linda Kjellberg Geschwind, kurator Telefon: 0591-641 76
E-post: linda.kjellberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad