Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

LSS Toiminta­esteisille tuki ja palvelu

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta. LSS-laki antaa henkilöille, joilla on suuria ja pysyviä toimintaesteitä, oikeuden erityiseen tukeen ja palveluun. Oikeus merkitsee sitä, että henkilöt saavat arjessaan tarvitsemansa avun voidakseen elää hyvää elämää. Palvelutoimet sovitetaan henkilön tarpeisiin, ja niiden tulee lisätä hänen mahdollisuuksiaan elää itsenäistä elämää. Henkilö voi anoa tarvitsemaansa palvelua, ja selvityksen jälkeen tehdään päätös avun myöntämisestä.

  • Kehitysvammaisia ja niitä, joilla on todettu autismi tai autismin kaltainen tila
  • Aikuisia henkilöitä, joilla aikuisiässä saatu fyysinen sairaus tai ulkoinen väkivalta on aiheuttanut aivovaurion ja sen seurauksena huomattavia ja pysyviä, kykyjä rajoittavia toimintaesteitä.
  • Henkilöitä, joilla on arkipäivää huomattavasti hankaloittavia suuria pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita ja jotka sen vuoksi tarvitsevat paljon tukea ja palveluja. Henkilöitä, joiden toimintarajoite ei selvästi ole normaalin ikääntymisen seurausta.

Sinun on itse tai edustajan avulla (esim. uskottu mies) anottava LSS:n mukaisia palvelutoimia. Jos haluat anoa palvelutoimia tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä kunnan LSS-käsittelijään.

Kun olet jättänyt anomuksesi, LSS-käsittelijä tekee selvityksen tilanteestasi ja tarpeistasi. Kun selvitys on valmis, LSS-käsittelijä tekee päätöksen haetun avun myöntämisestä.

Sosiaalipalvelulla on velvollisuus dokumentoida kaikki yksittäistä henkilöä koskevien asioiden käsittely. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietueeseesi kirjoitetut tiedot luettavaksesi.

Jos olet tyytymätön LSS-käsittelijän tekemään päätökseen, voit valittaa siitä lääninoikeuteen. Saamasi päätös sisältää valituksenteko-ohjeet.

Useimmat LSS:n mukaiset palvelutoimet ovat maksuttomia. Maksat itse kuitenkin asumisesta, aterioista sekä vapaa-ajan toiminnasta ja osallistumisestasi kulttuuriaktiviteetteihin.

Kaikilla sosiaalipalvelussa toimivilla henkilöillä, niin työsuhteessa olevilla kuin myös poliitikoilla, on vaitiolovelvollisuus.

Kontaktihenkilöt

Käsittelijä Puhelin: 0591-641 00
Puhelinaika arkisin: 08.30-09.30

Viimeksi päivitetty

Kontakt­information

Hällefors kommun, 712 83 Hällefors

Sikforsvägen 7, Hällefors

0591-641 00