Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Omsorg, hjälp och stöd självservice

Genom blanketterna kan du exempelvis söka stöd och hjälp av olika former, ansöka om att bli god man eller söka olika former av bidrag.

Betalning

Individ och familj

LSS och äldreomsorg

Påverka

Anhörigstöd på nätet – En Bra Plats

Som anhörig finns ett behov av att få råd och stöd, samt att nätverka med andra i liknande situation.

Logga in på En bra plats

Senast uppdaterad