jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser OA_6

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_6.

Upphävandet är beläget vid sjön Sör-Älgen öster om Hällefors och Grythyttans tätorter.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Vad händer i processen?

Förslaget var ute på samråd mellan den 16 november och 18 december 2020.

De inkomna synpunkterna från samrådet bearbetas och utreds vidare. Förändringarna arbetas in i granskningsförslaget vilket sen kommer ställas ut på nytt. Ett nytt tillfälle att ta del av och lämna synpunkter på förslaget kommer därför vid granskningen.

Handlingar tillhörande upphävandet

Ytterligare upplysningar

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad