Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bouppteckning

En bouppteckning ska du göra senast fyra månader efter dödsfallet och det kan en privatperson göra. Information hittar du på Skatteverkets webbplats.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Finns efterlevande make eller maka räknar du också med dennes tillgångar och skulder. Du kan också anlita professionell hjälp med bouppteckningen via exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå.

En dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen.

Senast uppdaterad