Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Seniorboende

Boenden för äldre finns på Gillersvägen 8 och 16 i Lärkan samt i bostadsområdet Trevnaden på Kyllervägen 43 och 49. Bägge bostadsområdena finns i Hällefors.

Gult murat hus i två plan

Lärkan Gillersvägen 16

Kriterierna för att flytta in på Gillersvägen 16 är att du är 65 år eller äldre. Lägenheterna ligger på översta våningen ovanför en förskola. Du söker boendet hos Hällefors kommun.

Kriterierna för att flytta in på Kyllervägen 43 och 49 samt på Gillersvägen 8 är att du är 55 år eller äldre. Du söker boendet hos Hällefors Bostads AB (BoAB).

Kontakt

Hällefors kommun

Jessica Nilsson, verksamhetschef för fastighet och samhällsutveckling
Telefon: 0591-641 30
jessica.nilsson@hellefors.se

BoAB

Telefon: 0591-643 70
Webbplats: minasidor.halleforsbostad.se

Senast uppdaterad