Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Utstakning

Utstakning innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå. I bygglovet står om utstakning krävs, eller så kommer ni överens med er bygglovhandläggare på ett tekniskt samråd om ni ska ha utstakning eller inte. Utstakningen utförs av mätningskontoret eller annan behörig person som byggnadsnämnden bedömer kan utföra arbetet korrekt. Om utstakningen inte utförs av mätningskontoret ska en beskrivning av hur utstakningen gick till lämnas till byggnadsnämnden. Husutstakningen utförs som grov- och/eller finutstakning beroende på bedömningen i bygglovet. Kontakta mätningskontoret senast en vecka innan du vill att vi ska utföra husutstakningen. Beställning av husutstakningen via vår e-tjänst Grovutstakning Inför en grovutstakning rekommenderar vi att en markavtäckning där ni tar bort träd, stubbar och rötter utförs där byggnaden ska placeras. Det minskar risken att rubba de träkäppar vi slår ner i hörnen av byggnaden, i jämförelse med om ni gör i ordning marken efteråt. Läs mer om utstakning och lägeskontroll på boverket.se Finutstakning Inför finutstakningen placerar ni eller er byggare ut stabila träprofiler ungefär en meter utanför byggnadens blivande hörn (rekommenderade dimensioner på reglarna är 95 mm x 45 mm). För att vi ska få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd är det viktigt att profilerna står stadigt i marken. Överkanten på de horisontella reglarna ska ha en höjd som minst motsvarar byggnadens blivande golv- eller sockelhöjd. Ni ansvarar för att skaffa profilvirket och montera dem. Vi tar med oss spik och tråd. Eventuell ändring av byggnadens placering ska diskuteras med bygglovhandläggaren innan husutsättningen. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad