Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunala handikapprådet KHR

Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för handikapporganisationerna och kommunstyrelsen. KHR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

KHR har fyra sammanträden per år tillsammans med pensionärsrådet (KPR).

Här finns protokollen för rådets möten.

Sammanträdesdatum 2024

22 februari, 25 april, 9 september och 21 november.

Rådets ordförande

Lars-Göran Zetterlund (C) Lars-Goran.Zetterlund@hellefors.se

Styrande dokument

Senast uppdaterad