Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kemikalier för dig med verksamhet

Kemikalier och farligt avfall ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten, avlopp, eller dagvattenbrunnar. När det är möjligt ska farliga kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter, enligt den så kallade produktvalsprincipen som finns i miljöbalken. Kemikalieinspektionen har ett verktyg kallat PRIO som kan hjälpa dig att hitta bättre alternativ till produkter. Prioriteringsguiden PRIO på Kemikalieinspektionens webbplats. Riskbedömningar Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och så att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Kemikalieförteckning Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Förteckningen ska omfatta de kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. En enkel mall för förteckningen finns under relaterad information. I förteckningen ska följande uppgifter finnas med: Produktens namn. Omfattning och användning av produkten, kan vara t.ex. årlig förbrukning eller vilken maximal volym som lagras samtidigt. Information om produkten eller organismens hälso- och miljöskadlighet. Hur produkten klassificeras med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. Här finns en enkel mall för kemikalieförteckning som du kan använda: Enkel kemikalieförteckning - Excel-mall Enkel kemikalieförteckning - PDF-mall Farligt avfall Förbrukade kemikalier, rester, spill och liknande kan klassas som farligt avfall och ska då hanteras som sådant. Tänk på att både transportör av farligt avfall och avfallsanläggningen måste ha tillstånd för detta. Informationsblad - Lagring av kemikalier och farligt avfall Säkerhetsdatablad För hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används yrkesmässigt ska det också finnas säkerhetsdatablad, med mer utförlig information om produktens innehåll och anvisningar för hantering. Säkerhetsdatabladen ska hållas aktuella och vara tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Om säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad