Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Överförmyndar­nämnden

Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndar­nämnd med sitt säte i Ljusnarsberg.

Överförmyndarnämndens uppdrag innebär tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns verksamhet. En förmyndare, förvaltare eller en god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. En förmyndare kan bland annat företräda ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. En god man kan exempelvis ha som uppgift att hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt funktionshindrad person med att sköta ekonomi eller bevaka personens rätt i olika sammanhang.

I nämnden finns fem ledamöter och fem ersättare. För Hällefors kommun är det Gunilla Josefsson (V) som är ordinarie ledamot och platsen som ersättare är Susanne Grundström (S).

Relaterad information

Senast uppdaterad