Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Faderskap och föräldraskap

Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Om ni är gifta behövs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnads­havare vid födseln.

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse. Det går även att anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Om det inte kommer in en digital föräldrabekräftelse till Skatteverket inom 14 dagar efter barnets födelse skickar Skatteverket en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden. Personen som fött barnet blir kontaktad via brev av individ- och familjeomsorgen för att boka en tid för att bekräfta faderskapet eller föräldraskapet.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, görs även denna anmälan i samband med bekräftelsen.

Om ni är sambo och det inte finns några frågetecken vem pappan är görs en enklare form av utredning som kallas för bekräftelse.

Om ni inte är sambo och/eller det är oklart vem som är pappa till barnet gör vi en mer omfattande utredning. Om det behövs för att säkerställa vem som är pappa kan socialtjänsten ordna med DNA-test.

I samband med bekräftelse eller faderskapsutredning kan ni bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild. Modern är alltid enskild vårdnadshavare vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta fram till faderskapet är fastställt.

Föräldrarna kan även välja att underteckna faderskapsbekräftelsen innan barnet är fött, från och med graviditetsvecka 25. Detta gör ni genom att kontakta individ- och familjeomsorgen.

Vi färtigställer bekräftelsen två veckor efter barnets födelse, då socialnämnden får underrättelse från Skatteverket att barnet är fött.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan denna anmälan göras i samband med bekräftelsen.

Det går även att anmäla gemensam vårdnad när barnet är fött genom att kontakta Skatteverket

Kontakt

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad