Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Faderskap och föräldraskap

Varje barn har rätt att veta vem som är pappa. Social­tjänsten är skyldig att fastställa faderskap för varje barn. Om ni är gifta behövs ingen utredning eller bekräftelse, ni blir båda automatiskt vårdnadshavare vid födseln. När ert barn är fött och ni som föräldrar inte är gifta måste ni komma till socialtjänsten för att fastställa faderskapet

Ingen tveksamhet om barnets föräldrar

Om ni är sambo och det inte finns några frågetecken hos er vem pappan är görs en enklare form av utredning som kallas för bekräftelse.

Finns det tveksamhet om barnets föräldrar?

Om ni inte är sambo och/eller det är oklart vem som är pappa till barnet görs en mer omfattande utredning. Om det behövs för att säkerställa vem som är pappa kan socialtjänsten ordna med DNA-test.

I samband med bekräftelse eller faderskapsutredning kan ni bestämma om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild. Modern är alltid enskild vårdnadshavare vid barnets födelse om föräldrarna inte är gifta fram till faderskapet är fastställt.

Skatteverket lämnar uppgifter till individ- och familjeomsorgen (IFO) om alla nyfödda barn till ogifta mammor som är folkbokförda i Hällefors kommun. Ni får en kallelse från oss så vi kan boka en tid för att fastställa faderskapet. Anmälan om gemensam vårdnad kan göras samtidigt.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Besöksdress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider för besök: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Telefontid handläggare: Vardagar 08.30–09.30
Telefon: 0591-641 00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad