jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Medborgar­undersökning

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökningar får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarundersökningen är en undersökning som SCB gör på uppdrag av kommunen, där man tittar på kommunens attityder i olika frågor.

Relaterad information

Sidan är uppdaterad