Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Mobbning och lika­behandling förskola

Varje förskola har en trygghetsgrupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor. Mobbning innebär att någon blir utsatt för flera kränkande handlingar med avsikt.

De metoder som verksamheterna i Hällefors kommun använder när det gäller arbete mot mobbning och kränkande behandling finns beskrivet i de olika enheternas likabehandlingsplan (trygghetsplan).

Det är trygghetsgruppens ansvar att se till att den årliga likabehandlings­planen blir utvärderad och upprättad varje år i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal.

Rektorn ansvarar för att se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till likabehandlingsplanen och att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan.

Dokument

Senast uppdaterad