Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd där du får hjälp med dina grundläggande behov av en eller flera personliga assistenter.

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar har möjlighet att ansöka om personlig assistans för din dagliga livsföring.

Du kan exempelvis få hjälp med personlig hygien, att äta, av- och påklädning, att kommunicera med andra samt annan hjälp av personlig karaktär.

Utöver assistans för de grundläggande behoven kan du som har en funktionsnedsättning även få rätt till insatser för andra kvalificerade personliga behov, förutsatt att dessa inte nlir tillgodosedda på annat sätt

Kommunen har det grundläggande ansvaret.

Om du har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka kan det ekonomiska ansvaret övergå till Försäkringskassan som utreder och fattar beslut om ersättning för assistans.

Du kan antingen få personlig assistans direkt från kommunen eller i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenten eller assistenterna. Du har även valmöjligheten att köpa assistans från ett kooperativ eller annat företag.

Blanketter

Kontakt

Linnea Nilsson, enhetschef personliga assistenter
Telefon: 0591-643 30
linnea.nilsson@hellefors.se

Senast uppdaterad