Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen syftar till att ge elever en utbildning utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten är förlagd i Klockarhags­skolan.

Vem är anpassad grundskola till för?

För att säkerställa att eleven har rätt till anpassad grundskola genomför vi en utredning med psykologisk-, pedagogisk-, medicinsk -och social bedömning.

Utredningen visar vilket behov eleverna har.

Inriktningar

Anpassad grundskola har två inriktningar: ämnen och ämnesområden som omfattar årskurs 1–9 och har en egen läroplan.

Ämnen

Om ditt barn ska läsa ämnen så ingår bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska och teknik. Eleverna får från årkurs 6 betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare önskar det.

Ämnesområden

Ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i inriktningen ämnen. Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen sker i åldersblandade klasser.

Kontakt

Magnus Ekström, rektor F–6 och Anpassad grundskola
Telefon: 0591-641 40
magnus.ekstrom@hellefors.se

Senast uppdaterad