Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunalt avlopp

Avloppsvattnet renas i tre steg i våra större reningsverk. I de största renas avloppsvattnet först mekaniskt, sedan kemiskt och slutligen biologiskt. Därefter släpper vi ut vattnet i naturen igen. Reningen av avloppsvattnet sker i tre steg. Här kan du läsa vad de tre stegen i reningsprocessen innehåller. Steg 1 - Mekanisk rening Vattnet skiljs från stora, fasta föroreningar genom att låta det passera ett maskinrensande galler. Där fastnar bindor, bomullspinnar, fruktskal och allt annat som egentligen aldrig borde ha hamnat här. Därefter leds vattnet genom ett sandfång som tar hand om sand och andra tyngre material. När denna process är klar, transporteras sanden till kommunernas avfallsbehandling och vattnet går vidare till den kemiska reningen. Steg 2 - Kemisk rening Avloppsvattnet innehåller bl.a. fosfater, som kommer från urin, avföring och tvättmedelsrester, som vi renar vattnet från i detta steg. Fosfater bidrar till att organiskt material bildas. För att få bort fosfor tillsätter vi fällningskemikalier som gör att föroreningen blir tung och sjunker ner till botten som ett slam. Slammet samlas upp och pumpas till vår slambehandling. Steg 3 - Biologisk rening Det organiska materialet, som finns i avloppsvattnet, tar vi hand om i den biologiska reningen. Här tar anläggningens mikroorganismer över behandlingen och äter upp de föroreningar som finns kvar. Därmed kan man säga att vi härmar naturens eget sätt att bryta ner föroreningar. Organismerna lever i luftningsbassänger och som namnet antyder luftas bassängerna för att ge organismerna syre. Detta för att de ska må bra och göra ett bra arbete. Efter luftningen leds vattnet till en eftersedi­menterings­bassäng där slammet och mikroorganismerna får sjunka till botten och där den största delen slam samlas upp. Klart! Nu är vattnet rent och färdigt att släppas tillbaka till naturen igen. Du kan hjälpa till Det är din uppgift att tänka på vad du spolar ner och att använda produkter som inte skadar miljön. Ja, du är faktiskt den viktigaste delen i vårt reningsarbete. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad