Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Värdighetsgarantin

Värdighetsgarantin innehåller det som kommunstyrelsen i Hällefors kommun lovar att göra för dig som som får hjälp och stöd av kommunen. Värdighets­garantin förklarar också hur du kan klaga om nämnden inte utfört det de har lovat att göra på ett bra sätt.

Värdighetsgarantin utgår från den nationella värdegrund som är för äldreomsorgen och som hänvisar till Socialtjänstlagen, SoL kapitel 5 §4.

Värdighetsgarantin är för både äldre och yngre personer. Hällefors kommun har valt att ha en värdighetsgaranti för all verksamhet inom förvaltningen. Den gäller för såväl äldre som för yngre personer med funktions­nedsättning som har insatser enligt Lag om stöd och service för funktionshindrade, LSS. Värdighetsgarantin gäller för både omvårdnad och service som förvaltningen utför på uppdrag av nämnden. Med garanti menar nämnden att vi garanterar att rätta till det som blivit fel.

Riktlinjer (gäller för särskilda boenden, hemtjänst och personlig assistans)

  • Garantin gäller för de personer som har fått beslut om stöd av nämndens biståndshandläggare.
  • Garantin är till för att ledning och övriga medarbetare i verksamheten ska veta vilka krav som nämnden garanterar.

1. Genomförandeplan, en plan över hur din hjälp och ditt stöd ska bli utförd

Genomförandeplanen är en planering för hur den hjälp och det stöd som du är beviljad ska bli utförd. Du som kund ska vara delaktig och upprättar genomförandeplanen tillsammans med kontaktperson. Genomförandeplanen följer vi upp två gånger per år eller efter behov.

Vi garanterar
Vi garanterar att genomförandeplanen, planering för hur din hjälp och stöd ska bli utförd är väl känd i personalgruppen. Att den blir uppdaterad och efterföljd i arbetsgruppen.

Om vi inte håller det vi lovat
Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Du får ett skriftligt svar inom två veckor. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten

2. När du önskar ha en person vid din sida vid livets slut tillgodoser vi det.


Vi garanterar
Alla ska bli erbjuden stöd vid vård i livets slut genom att en person finns vid din sida.

Om vi inte håller det vi lovat
Om du som närstående upplever att ingen finns/har funnits som stöd vid ”vård i livets slut” och vi inte kan/kunde leva upp till det som blivit utlovat. Hör av dig snarast. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten.

3. Du som bor i särskilt boende eller har hemtjänst/bostöd har rätt att få en kontaktperson


Vi garanterar
Att du som bor i särskilt boende eller har hemtjänst/bostöd har rätt att få en kontaktperson.

Om vi inte håller det vi lovat
Hör av dig till oss om vi inte kan leva upp till det vi lovat. Du får ett skriftligt svar inom två veckor. Synpunkter är värdefulla i vårt arbete att förbättra och utveckla verksamheten.

Vi visar omtanke genom att lyssna, respektera och stödja dig, så att du får möjlighet att leva det liv du vill och kan

Senast uppdaterad