Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Marklov för markarbeten

Du kan behöva ansöka om marklov om du gräver bort jord eller fyller på så att markens höjd ändras.

Om du vill ändra marknivån med mer än 0,5 meter behöver du alltid ansöka om marklov. I vissa fall kan du även behöva marklov för ändringar som är mindre än 0,5 meter. Det kan handla om exempelvis trädfällning eller skogsplantering. Det står i så fall i detaljplanen eller områdes­bestämmelserna.

Om du ska bygga något som kräver bygglov behöver du inte ansöka om marklov separat. Vi hanterar då marklovet tillsammans med ditt bygglov.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Innan du fäller träd behöver du genom detaljplanen ta reda på om du behöver marklov för att fälla träd i området. I detaljplanen kan det även finnas krav på marklov för att plantera skog.

Tips och råd

  • Tänk på att en höjning eller sänkning av tomten kan påverka dina grannar. Därför kan det vara bra att prata med dem innan du ändrar något.
  • Olika material leder undan vatten olika bra. Om du till exempel lägger asfalt där det tidigare har funnits gräs kan det påverka dräneringen på din och dina grannars tomt. Det gäller även för fyllnadsmassor, eftersom olika fyllnadsmassor leder undan vatten olika bra.
  • Var noga med att kontrollera vilka ledningar som finns i marken om du ska gräva ut tomten. Du är ansvarig om några ledningar går av, vilket kan vara mycket kostsamt. På ledningskollen.se kan du ta reda på var ledningar finns.

ledningskollen.se

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Beställa karta

Innan börjar kan du behöva beställa en nybyggnadskarta. Kartan behöver du för att kunna rita in det du planerar att göra. Den färdiga ritningen kallas situationsplan och är en av de handlingar du behöver skicka in.

Beställ en nybyggnadskarta

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du kan behöva en kontrollansvarig för marklov.

Byggherre och kontrollansvarig

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in dessa handlingar:


Marklovpliktig åtgärdKronorMarklov utan tekniskt samråd7 490 krMarklov med tekniskt samråd10 700 kr

 

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om marklov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad